hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Thành Viên

Cul.K Cul.K is offline

Lời nhắn

Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6
 1. Eddy.7
  01-07-2010 09:17
  Eddy.7

  đây là tên quán cạnh ( trong ) nhà e Huyền mà
 2. matdi
  14-06-2010 07:54
  matdi
  thì ny mờ lị...
 3. matdi
  13-06-2010 18:51
  matdi
  Ờkk Ờk...ny......
 4. Nháy
  09-06-2010 10:35
  Nháy
  đưa nick đây, 1 ngày là e cho nên 20 bài và k bị xóa bài nào
 5. Nháy
  09-06-2010 09:10
  Nháy
  thủ phạm này đag spam để đủ 20 bài viết
  mỗi bài a viết dài dài vào, k là bị xóa đi đấy
 6. Nguyễn Khánh Lan
  07-06-2010 14:14
  Nguyễn Khánh Lan
  Mình thích cái tên nick này

Thống kê

Tổng số bai
Lời nhắn
General Information
 • Lần cuối: 17-04-2011 09:08
 • Tham gia ngày: 24-03-2010

Post Thanks

Lượt ấn Cảm ơn