hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Thành Viên

-Cáo- -Cáo- is offline

Thành viên

Giới thiệu

 • About -Cáo-
  Họ và Tên
  Trần Huy Dương
  Yahoo Chat
  c4u4t0nljne3_dkny_9x
  Tuổi
  18+
  Giới tính
  Nam
 • Chữ ký
  ......./............(....Vì…
  ...../'..............\....
  MỘT...
  .../..................\.....4RUM...
  ..(,(............... ...)...Hsnsl.net
  ...\,\...\.\.\.\,_)...VỮNG
  ......\...\'._.') ._)….MẠNH
  .......\...\........CỐ GẮNG…
  ........\...\...... …XÂY DỰNG...
  .........\_.)..........DIỄN ĐÀN...
  ........Thanks....NHÉ CÁC BẠN.

Thống kê

Tổng số bai
General Information
 • Lần cuối: 18-10-2011 12:57
 • Tham gia ngày: 18-09-2011

Post Thanks

Lượt ấn Cảm ơn