hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Thành Viên

Lỗ Trí Thâm Lỗ Trí Thâm is offline

Thành viên

Lời nhắn

Showing Visitor Messages 1 to 10 of 11
 1. Dương Quá
  06-08-2011 22:04
  Dương Quá
  ta k nhớ ngươi!!! . Ta vừa về TQ mấy ngày dẹp loạn xong, giờ mới có cơ hội trở về VN. Mai ta sẽ có mặt ở hội thi miss
 2. 6 Tiểu Phụng
  25-07-2011 22:20
  6 Tiểu Phụng
  Stupid, ta đây 4 lông mày.
 3. TuanBlack
  25-07-2011 11:33
  TuanBlack
  ..tuyệt vời
 4. 6 Tiểu Phụng
  25-07-2011 11:18
  6 Tiểu Phụng
  Không ngờ trại thương điên của Thiếu Lâm Tự làm ăn sơ sài thế.
 5. Dương Quá
  25-07-2011 06:27
  Dương Quá
  Ta không quen ngươi
 6. 6 Tiểu Phụng
  24-07-2011 21:45
  6 Tiểu Phụng
  Xin thất lẽ hỏi, sao các hạ hẹn đem nay đi nhậu mà còn hẹn tỉ thí với thằng Tiêu Phong? Phải chăng các hạ muốn cho bọn đấu với nhau???
 7. Tiêu Phong
  24-07-2011 21:42
  Tiêu Phong
  Ta luôn sẵn lòng !
 8. TuanBlack
  24-07-2011 20:55
  TuanBlack
  ai khiến các hạ nói.tại hạ chưa nói xong.chẹn họng thế à!!! Có phải Lỗ hòa thượng có pháp danh là Ngoáy Nhiều Thâm k?
 9. [CĐR]mr.kute95_bg
  24-07-2011 13:46
  [CĐR]mr.kute95_bg
  Ai đấy nhỉ??? cho biết quý danh
 10. 6 Tiểu Phụng
  23-07-2011 21:38
  6 Tiểu Phụng
  các hạ thâm quá, tại hạ xin đáp lễ.

Giới thiệu

 • About Lỗ Trí Thâm
  Họ và Tên
  Thành Mập
  Lớp - Khóa :
  Cốc
  Sở thích
  Ghita & Rock
  Yahoo Chat
  toiletmetal_93
  Tuổi
  18
  Giới tính
  Nữ

Thống kê

Tổng số bai
Lời nhắn
General Information
 • Lần cuối: 19-10-2011 00:36
 • Tham gia ngày: 23-07-2011

Post Thanks

Lượt ấn Cảm ơn