hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Thành Viên

13879428 13879428 is offline

Lời nhắn

Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. Ku Còi
  13-09-2010 23:58
  Ku Còi
  cần chọn lọc hơn bạn ak ! thk !
 2. 13879428
  13-09-2010 23:51
  13879428
  ko đâu ~~ cung cấp thông tin thôi
 3. Ku Còi
  13-09-2010 23:51
  Ku Còi
  ai vậy ta, post bài nhanh và liên tục vậy ! có ý đồ gì không đây !

Thống kê

Tổng số bai
Lời nhắn
General Information
 • Lần cuối: 31-12-2010 20:02
 • Tham gia ngày: 12-09-2010

Post Thanks

Lượt ấn Cảm ơn