hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Các chủ đề riêng > Linh Tinh > Mua - Bán - Rao vặt

Mua - Bán - Rao vặt Thuận mua vừa bán = Làm giàu nhanh ^^

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 27-08-2009, 22:15
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
Tiểu…Bảo…Hội…7…Vợ  
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: n/a
Nhuận bút: 0 Xu[Check]
A01 Sell cvv hàng good

Sell cvv hàng good

Mua - Bán - Rao vặt - Thuận mua vừa bán = Làm giàu nhanh ^^I'm Seller for: CC, CVV US,UK,CA, EURO,AU, Italian,Japan,France,...all cc. Paypal verify, Software Spam mail + mail list, code PHP,Shop Admin and CC fullz info, CC DOB, Dump, Banklogin, Pri sock....Domain hosting.

If you need them, Contact me. Please Dont ask CC FREE, CC TEST. i dont hvae time with CC FREE and CC TEST.

Contact me if you need it ::YahooID smartmanforever
Nếu mua số lượng nhiều sẽ giảm giá còn 2500 đồng cho 1 cvv2 =>US ( số lượng > 180 con)

Thanh Toán Qua: atm Đông á

You Send money => I send cvv2 good
Paid E-gold

1 Sock live = 1$/1sock live > 5day
1 US CVV( visa) = 2$/cvv
1 US CVV( master) = 2$/cvv1
1US CVV(Amex,dis) = 3$/cvv
1UK CVV(visa, Mc) = 3$/cvv
1 Uk check bins= 12.5$/1cvv
1 Ca CVV = 8$/CVV
1 EU CVV = 12$/CVV
1 AU CVV = 8 $/CV

1 US CVV full info = 100$/CVV
1 UK CVV full info = 150$/CVV
1 Paypal with pass email = 80$/paypal
1 Paypal don't have pass email = 30$/Paypal
1 Banklogin us (personel) = 1000$
1 Banklogin us company = 1000$
1 Banklogin uk (personel)= 1000$
1 Banklogin uk company= 1500$

PLANS FOR US CCS RANDOM (2$/1 CCS)
You pay : 20$ -> You get : 10 ccs
You pay : 50$ -> You get : 28 ccs
You pay : 100$ -> You get : 57 ccs
You pay : 200$ -> You get : 118 ccs
You pay : 500$ -> You get : 280 ccs
You pay : 900$ -> You get : 570 ccs

PLANS FOR UK CCS RANDOM(4$/1 CCS)
You pay : 50$ -> You get : 15 ccs
You pay : 120$ -> You get : 40 ccs
You pay : 280$ -> You get : 82 ccs
You pay : 480$ -> You get : 165 ccs
You pay : 1500$ -> You get : 410 ccs
You pay : 3000$ -> You get : 820 ccs

1 US CVV full info = 150$/CVV
1 UK CVV full info = 200$/CVV
1 Paypal with pass email = 100$/paypal
1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal
1 Banklogin us (personel) = 500$
1 Banklogin us company = 1000$
1 Banklogin uk (personel)= 1000$
1 Banklogin uk company= 1500$
pm ch0i_x0ng_b0_bg ok thank


  #2  
Old 28-08-2009, 12:27
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
.duyanh.  
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: n/a
Nhuận bút: 0 Xu[Check]
Default Ðề: Sell cvv hàng good


ak hay bán sell cvv ak ko sợ đi tù ak em

serious.vendor - 12:48 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #3  
Old 13-09-2009, 21:01
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
lunamunpha lunamunpha is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 17 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Sell cvv hàng good


sell cvv info, I sell cvv 11 countries. US. UK. EU. CA. AU. Japan. Italy. France. Germany. Sweden. Arabesqu
US Cvv Visa and Master price $2/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $1.5/cvv
US Cvv Amex and Discovery price $3/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $2.5/cvv
CA Cvv Visa and Master price $4/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $3.5/cvv
CA Cvv Amex and Discovery price $5/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $4.5/cvv
UK Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
UK Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
AU Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
AU Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
EU Cvv Visa and Master price $10/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $10/cvv
EU Cvv Amex and Discovery price $12/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $11/cvv
Cvv Japan is price $15 fo one cvv
Cvv Italy is price $15 fo one cvv
Cvv France is price $15 fo one cvv
Cvv Germany is price $15 fo one cvv
Cvv Sweden is price $15 fo one cvv
Cvv Arabesque is price $15 fo one cvv
PM Yahoo:david.dog275
Email: yakura_zoro@yahoo.comI want to sell cvv but no test for you.
If you want to test or buy 1cvv to test.
You do not need cvv please IM not on my yahoo or Spam my Email thank

serious.vendor - 12:34 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #4  
Old 13-09-2009, 21:38
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
lunamunpha lunamunpha is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 17 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Sell cvv hàng good


sell cvv info, I sell cvv 11 countries. US. UK. EU. CA. AU. Japan. Italy. France. Germany. Sweden. Arabesqu
US Cvv Visa and Master price $2/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $1.5/cvv
US Cvv Amex and Discovery price $3/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $2.5/cvv
CA Cvv Visa and Master price $4/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $3.5/cvv
CA Cvv Amex and Discovery price $5/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $4.5/cvv
UK Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
UK Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
AU Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
AU Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
EU Cvv Visa and Master price $10/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $10/cvv
EU Cvv Amex and Discovery price $12/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $11/cvv
Cvv Japan is price $15 fo one cvv
Cvv Italy is price $15 fo one cvv
Cvv France is price $15 fo one cvv
Cvv Germany is price $15 fo one cvv
Cvv Sweden is price $15 fo one cvv
Cvv Arabesque is price $15 fo one cvv
PM Yahoo:yakura_zoroI want to sell cvv but no test for you.
If you want to test or buy 1cvv to test.
You do not need cvv please IM not on my yahoo or Spam my Email thank

serious.vendor - 12:39 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #5  
Old 13-09-2009, 22:41
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
lunamunpha lunamunpha is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 17 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Sell cvv hàng good


sell cvv info, I sell cvv 11 countries. US. UK. EU. CA. AU. Japan. Italy. France. Germany. Sweden. Arabesqu
US Cvv Visa and Master price $2/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $1.5/cvv
US Cvv Amex and Discovery price $3/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $2.5/cvv
CA Cvv Visa and Master price $4/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $3.5/cvv
CA Cvv Amex and Discovery price $5/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $4.5/cvv
UK Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
UK Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
AU Cvv Visa and Master price $6/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $5/cvv
AU Cvv Amex and Discovery price $8/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $7/cvv
EU Cvv Visa and Master price $10/cvv if u buy bulk than = 100/cvv price $10/cvv
EU Cvv Amex and Discovery price $12/cvv if u buy bulk than 100/cvv price $11/cvv
Cvv Japan is price $15 fo one cvv
Cvv Italy is price $15 fo one cvv
Cvv France is price $15 fo one cvv
Cvv Germany is price $15 fo one cvv
Cvv Sweden is price $15 fo one cvv
Cvv Arabesque is price $15 fo one cvv
PM Yahoo:yakura_zoroEmail: yakura_zoro@yahoo.comI want to sell cvv but no test for you.
If you want to test or buy 1cvv to test.
You do not need cvv please IM not on my yahoo or Spam my Email thank

serious.vendor - 12:49 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #6  
Old 14-06-2010, 10:55
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
rickyrooy rickyrooy is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 7 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default i sell cc all country + .trackdumpbin & wu transfer


Hello for all... I'm a seller in Viet Nam . Now i have very shop and have very much cc . I want sell it
Who need contact for me through Y!H : rickyrooy
I promise cc of me very good and fresh all with good frice . I sure u will happy if bussiness with me .

List cc i have and frice i have :
Us ( vis,mas ) = 2$/1cvv
Us ( dis,amex ) = 4$/1cvv
Uk ( vis,mas ) = 5$/1cvv
Uk ( amex,dis) = 7$/1cvv
Au = 15$/1cvv
Ca = 15$/1cvv
Eu = 20$/1cvv
+ Itali = 25$/
+ Spain = 20$/1cvv
+ Denmark = 20$/1cvv
+ Sweden = 20$/1cvv
Middle East = 15$/1cvv
Asia = 15$/1cvv
Uk with bin = 15$
Uk with dob = 20$
Uk with bin + dob = 30$
Us Full = 40$/1cvv
Uk full = 50$/1cvv
Eu full = 60$/1cvv

My rule and i can't break up my rule, hope u read right before cotact me : rickyrooy
I only accept WU and Liberty
But with WU i only accept > 100$ , if < 100$ i only accept Lr
With Us i don't sell < 20 cc . I sell much
If u are seller pls don't contact me, if u don't buy from me pls don't contact me .
I very hate do spam or rip and i don't want who spam me..
Thanks read my thread . Hope u can read right before contact me

See u soon . Let's contact Y!H : rickyrooy

email.rickyrooy@yahoo.com

serious.vendor - 12:49 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #7  
Old 14-06-2010, 11:03
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
rickyrooy rickyrooy is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 7 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default i sell cc all country + .trackdumpbin & wu transfer


Hello for all... I'm a seller in Viet Nam . Now i have very shop and have very much cc . I want sell it
Who need contact for me through Y!H : rickyrooy
I promise cc of me very good and fresh all with good frice . I sure u will happy if bussiness with me .

List cc i have and frice i have :
Us ( vis,mas ) = 2$/1cvv
Us ( dis,amex ) = 4$/1cvv
Uk ( vis,mas ) = 5$/1cvv
Uk ( amex,dis) = 7$/1cvv
Au = 15$/1cvv
Ca = 15$/1cvv
Eu = 20$/1cvv
+ Itali = 25$/
+ Spain = 20$/1cvv
+ Denmark = 20$/1cvv
+ Sweden = 20$/1cvv
Middle East = 15$/1cvv
Asia = 15$/1cvv
Uk with bin = 15$
Uk with dob = 20$
Uk with bin + dob = 30$
Us Full = 40$/1cvv
Uk full = 50$/1cvv
Eu full = 60$/1cvv

My rule and i can't break up my rule, hope u read right before cotact me : rickyrooy
I only accept WU and Liberty
But with WU i only accept > 100$ , if < 100$ i only accept Lr
With Us i don't sell < 20 cc . I sell much
If u are seller pls don't contact me, if u don't buy from me pls don't contact me .
I very hate do spam or rip and i don't want who spam me..
Thanks read my thread . Hope u can read right before contact me

See u soon . Let's contact Y!H : rickyrooy

email.rickyrooy@yahoo.com

serious.vendor - 12:49 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
serious.vendor - 12:51 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #8  
Old 19-06-2010, 01:32
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
phiero_happy phiero_happy is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 12 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Sell cvv hàng good


Hello, Im from vietnam. my cvv are the best for you
I'm Seller for: CC, CVV US,UK,CA, EURO,AU, Italian,Japan,France,...all
cc.
CC fullz info, CC DOB....Domain hosting.
1 US ( visa,master) = 2$/ ( buy > 50 Price $1,5cvv)
1 US (Amex,dis) = 4$/ ( buy > 50 price $3 /1cvv)
1UK = 5$/ ( Buy > 50 price 4$/1cvv)
1UK CVV with DOB = 15$/CVV ( Buy > 50 CVV Price 12$ = 1CVV)
1 Ca CVV = 15$/CVV
1 CA CVV(Amex,dis) = 17$/cvv
1 EU CVV = 15$/CVV
1 EU CVV(Amex,dis) = 20$/cvv
1 US CVV full info = 40$/CVV
1 UK CVV full info = 50$/CoVV
Australia (AU) 15.00 $
Switzerland (VE) 15.00 $
France (FR) 15.00 $
Germany (GE) 15.00 $
Mexico (MX) 15.00 $
New Zealand (NZ) 15.00 $
HACKING TOOL ( SQL ) : $500
1 Banklogin us or uk (personel) = 1000$
ITALY 20$. And many country orther
condition Conditions of sale :
1. Please Dont ask CC FREE, CC TEST. I dont have time with CC FREE and
CC TEST.
2. If you want to test you must send money for me.
You Send money => I send cvv2 good
3. Stuff will be sent to you within 1 or 2 hours after receiving the
payment. Order will be sent via e-mail or as you wish. You can also
receive a link to download the info)
4. I have a replacement policy for bad dumps/Cvv. (All dumps/Cvv are
fresh and already checked before dispatch)
5. I only accept payment with WU or LR (libertyreserve.com)

i'm looking for who can work together
I am very happy to serve you long time, thanks!
no scamer, no spamer
thank!
Please contact me :
Yahoo: phiero_happy

email: phiero_happy@yahoo.com

serious.vendor - 12:49 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
serious.vendor - 12:51 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #9  
Old 25-06-2010, 11:51
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
phiero_happy phiero_happy is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 0
Nhuận bút: 12 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default i sell all country..trackdumpbin & wu transfer


Hello, Im from vietnam. my cvv are the best for you
I'm Seller for: CC, CVV US,UK,CA, EURO,AU, Italian,Japan,France,...all
cc.
CC fullz info, CC DOB....Domain hosting.
1 US ( visa,master) = 2$/ ( buy > 50 Price $1,5cvv)
1 US (Amex,dis) = 4$/ ( buy > 50 price $3 /1cvv)
1UK = 5$/ ( Buy > 50 price 4$/1cvv)
1UK CVV with DOB = 15$/CVV ( Buy > 50 CVV Price 12$ = 1CVV)
1 Ca CVV = 15$/CVV
1 CA CVV(Amex,dis) = 17$/cvv
1 EU CVV = 15$/CVV
1 EU CVV(Amex,dis) = 20$/cvv
1 US CVV full info = 40$/CVV
1 UK CVV full info = 50$/CoVV
Australia (AU) 15.00 $
Switzerland (VE) 15.00 $
France (FR) 15.00 $
Germany (GE) 15.00 $
Mexico (MX) 15.00 $
New Zealand (NZ) 15.00 $
HACKING TOOL ( SQL ) : $500
1 Banklogin us or uk (personel) = 1000$
ITALY 20$. And many country orther
condition Conditions of sale :
1. Please Dont ask CC FREE, CC TEST. I dont have time with CC FREE and
CC TEST.
2. If you want to test you must send money for me.
You Send money => I send cvv2 good
3. Stuff will be sent to you within 1 or 2 hours after receiving the
payment. Order will be sent via e-mail or as you wish. You can also
receive a link to download the info)
4. I have a replacement policy for bad dumps/Cvv. (All dumps/Cvv are
fresh and already checked before dispatch)
5. I only accept payment with WU or LR (libertyreserve.com)

i'm looking for who can work together
I am very happy to serve you long time, thanks!
no scamer, no spamer
thank!
Please contact me :
Yahoo: phiero_happy

email: phiero_happy@yahoo.com

serious.vendor - 12:46 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn
 

  #10  
Old 02-08-2010, 10:24
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
Zinkeny Zinkeny is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 16
Nhuận bút: 293 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 8 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Sell cvv hàng good


Ccv US is $ 2 per ccv (Visa)
Ccv US is $ 2 per ccv (master)
Ccv US is $ 4 per ccv (Amex + Discover)
Ccv UK is $ 6 per ccv (Visa + Master)
Ccv UK is $ 7 per ccv (Amex + swith)
Ccv Ca is $ 6 per ccv (Visa+ Master)
Ccv Ca is $ 9 per ccv (Visa Business + Visa Gold)
Ccv EU is $ 7 per ccv (Visa + Master)
Ccv EU is $ 7 per ccv (Amex + Discover)
Ccv Au is $ 6 per ccv
Ccv Italy is 15 $ per ccv
Ccv Germany is 10$ Per Ccv
Ccv DOB with US is 13 $ per ccv
Ccv DOB with UK is 14 $ per ccv
Ccv DOB + BIN with UK 30$ per ccv
Ccv US full info is 20 $ per ccv
Ccv UK full info is 30 $ per ccv

1 US ( visa,master) = 2$/ ( buy > 50 Price $1,5cvv)
1 US (Amex,dis) = 4$/ ( buy > 50 price $3 /1cvv)
1UK = 5$/ ( Buy > 50 price 4$/1cvv)
1UK CVV with DOB = 15$/CVV ( Buy > 50 CVV Price 12$ = 1CVV)
1 Ca CVV = 15$/CVV
1 CA CVV(Amex,dis) = 17$/cvv
1 EU CVV = 15$/CVV
1 EU CVV(Amex,dis) = 20$/cvv
1 US CVV full info = 40$/CVV
1 UK CVV full info = 50$/CoVV
Australia (AU) 15.00 $
Switzerland (VE) 15.00 $
France (FR) 15.00 $
Germany (GE) 15.00 $
Mexico (MX) 15.00 $
New Zealand (NZ) 15.00 $

I can check balance in cvv,balance will be as you like and price agreements
if u buy over 50

***** NOTE:
- Send money first!
- No test free!
Please Dont ask CC FREE, CC TEST. I dont have time with CC FREE and
CC TEST.
- You can buy 1 for test!
- Ripper and Scmamer no talking!
***** PAYMENT:
- I only payment for Liberty Reserve or Western Union!

- i'm looking for who can work together
- I am very happy to serve you long time, thanks!


Zinkeny - 10:25 02-08-2010
contact me by YM:Business.cc85
serious.vendor - 12:37 22-12-2011
sell cvv us uk ca au eu and inter(payment for liberty or wu)

us visa 3$/1

us master 3$/1

us discover 5$/1

us amex 5$/1

UK CVV(visa, Mc) = 5$/cvv

Ca CVV = 8$/CV

EU CVV = 12$/CVV

AU CVV = 8 $/CVV

EU CVV = 12 $/CVV

paymant for liberty or wu

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

contact me yahoo : serious.vendor

and email serious.vendor@yahoo.com.vn