hsnsl, forum ngo si lien, dien dan ngo si lien diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
diễn đàn ngô sĩ liên, forum ngô sĩ liên, hsngosilien
  > Chủ đề nóng > Công nghệ Thông tin > Blog > Theme blog 360 plus

Theme blog 360 plus theme blog plus, thu thuat blog, 360 yahoo plus, thay theme plus, themes đẹp cho blog plus, theme cho blog 360 plus

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 20-09-2011, 19:22
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
KC-SOHOT KC-SOHOT is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Bài gửi: 1
Nhuận bút: 29 Xu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Theme tình yêu vô tận :))

Theme tình yêu vô tận :))

Theme blog 360 plus - theme blog plus, thu thuat blog, 360 yahoo plus, thay theme plus, themes đẹp cho blog plus, theme cho blog 360 plusLần đầu tiên share theme các bạn cho mình ý kiến nhé!
Designed by KC-SOHOT http://vn.360plus.yahoo.com/KC-SOHOT/#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/AVKC1-2.png) no-repeat center;height:255px;}
#profile_highlight .profile_photos:hover{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/AVKC2-2.png) no-repeat center;height:255px;}


#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:330px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}

#doc2 {width:994px !important;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:13px;}


#profile_highlight .backhome {
background:transparent no-repeat scroll center center;display:block;height:10px;}
#profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}

.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd, .row-760 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:13px;}
.rte_btn img{background-image:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-cm.gif);}


kickthuoc{}
#bd .col-600 {width:650px !important;padding:0 0 0 110px;}
#bd .col-150 {width:235px !important;padding:0 0 0 20px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:10px 10px 10px 10px;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/topkc1n.png) center 0px no-repeat;}

#head {background:transparent;height:610px;}

html{background:#000 url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/giuakc1n.png) center top repeat-y;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/botkc1n.png) center top no-repeat;height:487px;}.col-150 .rc_hd ,
#article_new .rc_hd ,
#search_module .rc_hd,
#folder .rc_hd ,
#calendar .rc_hd ,
#statistic .rc_hd ,
#friendlist_module .rc_hd ,
#comment_new .rc_hd ,
#profile_highlight .rc_hd ,
#guestbook_entries .rc_hd
 {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/topmdkc1n.png) no-repeat center bottom;height:44px;}
.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd ,
#user_mod_10001 .rc_bd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/mdgiuakc1n.png) repeat-y top center;}
.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft ,
#user_mod_10001  .rc_ft {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/botkc2n.png) no-repeat center top;height:23px;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}
#blast  .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail  {background:transparent;border-style:none;height:30px;}

#blog_title{display:none;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:110%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
.mod-alist  .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd  .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
#article_list_module  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/NENKC-SOHOT.gif) no-repeat center right;}
.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:700px;}
.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
width:680px;}


#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav  .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
.yuimenubar .hd u,
.yuimenubar .hd b,
.yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#072B02;}
.yuimenubaritemlabel {border:none;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}
.first-of-type li:hover{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FF0202!important;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd  i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
display:none;}
.ygmasrchquery {
display:none;}
#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
#article_list_module  .rc_hd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/ENTRYHOTKC123vncopy.png) no-repeat center top;height:346px;}
#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
.pagination {background:transparent;}
.col-600  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}
.cmt-mod-alist  .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
.cmt-mod-alist  #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing  .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}
.rte_btn img{}
.rte_toolbar {text-align:center;}
.cmt-mod-alist  .add-comment em.buttons  input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://a.imageshack.us/img267/6931/nut.gif) no-repeat;}


a:hover   {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/707618jyfmp3jbxr.gif);}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}


.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
#folder li{background:transparent url(http://i744.photobucket.com/albums/xx83/vanhoai1384/icon1/th_85.gif) no-repeat top left;}
#statistic li{background:transparent url(http://i744.photobucket.com/albums/xx83/vanhoai1384/icon1/th_85.gif) no-repeat top left;}
#article_new li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img545/2111/17440378.gif) no-repeat top left;}
#comment_new li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img545/2111/17440378.gif) no-repeat top left;}
#comment_container * a {color:#F705A7;}#comment_container * .content {color:#ffffff;}#comments-listing * ins {color:#ffffff;}
.ysm_bottom, .ysm_line, ysm_title{display:none!important;}
.yui3-menu-content {background:transparent !important;}
#profile_highlight #profile_nav{background:none;}
#profile_highlight  .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}
#profile_highlight  #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_27-1.gif) no-repeat left center;}
.yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_27-1.gif) no-repeat left top;}


.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #43D4FF;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/kcsohotgif.gif) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #AB7A52;border-width:1px 1px 1px 1px;}
.more-posts .mod-alist  .mod-alist-summary-bd .content  {float:right;width:480px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #43D4FF;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #43D4FF;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}
.mod_all #disclosure .updates-disclosure, .mod-popup #disclosure .updates-disclosure {font-size:0;}
#comment-list .hd .date {float:right;color:#000;}
.reply{background:transparent;border-color:#000;border-width:1px;border-style:dashed;float:right;height:16px;width:30px;}
.comment  .user{background:url(http://a.imageshack.us/img96/5205/khungavatacm.png) no-repeat center TOP;height:502px;}.comment .user img {height:45px;}
.comment-reply .user {background:url(http://i1210.photobucket.com/albums/cc415/ukku1/th_Codigos_Matrix.gif) repeat center;height:500px;}.comment-reply .user img {height:45px;}
#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
.cmt-mod-alist  #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing  .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}
.rte_btn img{}
.rte_toolbar {text-align:center;}
.cmt-mod-alist  .add-comment em.buttons  input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_z248.gif) no-repeat;}
#bd .rte_toolbar{background:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/uhkc.png) top center;height:245px;}


#blast .rc_ft{background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohottopblast.png) no-repeat right top;height:9px;}
#blast .rc_hd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohottopblast.png) no-repeat right bottom;height:9px;}
#blast .rc_bd{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/bg_wjdiy_3yse2fe.png) left top;height:auto;}

#blast{background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohotavatar.gif) no-repeat 0 100%;padding:0px 0px 30px 60px;}
#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;}
#profile_hightlight h2{color:transparent;}
#subscribe_hightlight h2{color:transparent;}
#feature_link_gb h2{color:transparent;}
#folder h2{color:transparent;}
#user_mod_10001 h2{color:transparent;}
#user_mod_10002 h2{color:transparent;}
#user_mod_10003 h2{color:transparent;}
#user_mod_10004 h2{color:transparent;}
#user_mod_10005 h2{color:transparent;}
#user_mod_10006 h2{color:transparent;}
#user_mod_10007 h2{color:transparent;}
#user_mod_10008 h2{color:transparent;}
#user_mod_10009 h2{color:transparent;}
#user_mod_10010 h2{color:transparent;}
#article_new h2{font-size:0px !important;}
#article_new {display:none;}

.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kclua-2.gif) no-repeat;}

#profile_highlight .nickname a{background:transparent url(http://cb0.upanh.com/22.357.29356179.fIV0/nickname.gif);font-weight:normal;font-size:100%;font-family:Tahoma;color:#1CA907;text-decoration:blink;font-weight:bold;}

body{font-weight:normal;font-family:Tahoma;font-weight:bold;}
ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img256/9366/camxuc.png);}

Các bạn đang xem Flash từ HsNSL.Net

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 20-09-2011, 19:25
STATUS mới của bạn - SỬA ngay tại chỗ, HIỆN ngay tức thì =>
 
[CĐR] Hòa Riêng [CĐR] Hòa Riêng is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Họ & Tên: Nguyễn Ngọc văn
Lớp - Khóa: k63
Yahoo Chat: khucokhi80@yahoo.com
Tuổi: 18
Bài gửi: 376
Nhuận bút: 48 Xu
Đã cảm ơn: 907 lần
Được cảm ơn 1,359 lần trong 299 bài viết
Default Ðề: Theme tình yêu vô tận :))


tình yêu vô tận á tình yêu xanh khướt ý !! bài hát nghe hay quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 20-09-2011, 19:37
If nothing lasts forever, can I be your nothing?
 
SherLock Holmes SherLock Holmes is offline
 
​​​​​Thông tin thành viên
Họ & Tên: Môn Đệ Của Holmes
Lớp - Khóa: k63 ;))
Yahoo Chat: ngoc.cungy3u@yahoo.com.vn
Tuổi: 18
Bài gửi: 451
Nhuận bút: 2,891 Xu
Đã cảm ơn: 849 lần
Được cảm ơn 856 lần trong 350 bài viết
Default Ðề: Theme tình yêu vô tận :))


Công nhận. Kết bài hát chứ ko kết theme


Trả Lời Với Trích Dẫn